ผลิตภัณฑ์

ลวดลายของผลิตภัณฑ์ 

 a-001  a-002  a-003  a-004  a-005
แอสร่า(สีเงิน) แอสร่า คัทสเลท แรนดอม แรนดอม (สีน้ำตาล)  ริเวอร์สโตน
 a-006  a-007  a-008  a-009  a-010
ยูโรเปียนแฟน  แคลิฟอเนีย วีฟ คอบเบิลสโตน แดนิส แฟน เวโรน่า สโตน
 a-011  a-012  a-013  a-014  a-015
ลอนดอนคอบเบิล คาสเทิลสโตน  สเลท เท็คเจอร์ แฟลก สโตน ยูโรเปียน คอบเบิล
 a-016  a-017  a-018  a-019  a-020
 การเด้น สโตน  วูดเด้น รัฟ สโตน ริกอล แอชล่า  4คูณ4 แกรนิต เซต

ลวดลาย – สีแบบเก่า

 ts-01  ts-02  ts-03  ts-04  ts-05
 TS-01   TS-02   TS-03   TS-04   TS-05
 ts-06  ts-07  ts-08  ts-09  ts-10
  TS-06   TS-07   TS-08   TS-09   TS-10
 ts-11  ts-12  ts-13  ts-14  ts-15
  TS-11   TS-12   TS-13   TS-14   TS-15
 ts-16  ts-17  ts-18  ts-19  ts-20
  TS-16   TS-17   TS-18   TS-19   TS-20
 ts-21  ts-22  ts-23  ts-24  ts-25
  TS-21   TS-22   TS-23   TS-24   TS-25

ลวดลาย – สีแบบใหม่

 t1-2  t3-4  t5-6  t7-8  t9-10
 T-1 / T-2   T-3 / T-4   T-5 / T-6   T-7 / T-8   T-9 / T-10
 t11-12  t13-14  t15-16  t17-18  t19-20
  T-11 / T-12   T-13 / T-14   T-15 / T-16   T-17 / T-18   T-19 / T-20
 t21-22  t23-24  t25-26  t27-28  t29-30
  T-21 / T-22   T-23 / T-24   T-25 / T-26   T-27 / T-28   T-29 / T-30
 t31-32  t33-34  t35-36
  T-31 / T-32   T-33 / T-34   T-35 / T-36

ลวดลาย – สีแบบอื่นๆ

 

 c-001  c-002  c-003  c-004  c-005
 C – 01   C – 02   C – 03   C – 04   C – 05
 c-006  c-007  c-008  c-009  c-010
  C – 06   C – 07   C – 08   C – 09   C – 10
 c-011  c-012  c-013  c-014  c-015
  C – 11   C – 12   C – 13   C – 14   C -15
 c-016
  C – 16